Over de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht

Van Hoofdstukken Bouwrecht naar Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht
mr. M.A. van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Vanaf 2010 verschijnen de nieuwe drukken van de delen Hoofdstukken Bouwrecht van mr. M.A.van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis onder een nieuwe titel: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht. Een nieuwe titel, maar met dezelfde auteur, dezelfde hoge kwaliteit van de inhoud en dezelfde makkelijk toegankelijke opzet, zoals u sinds 1983 gewend bent.
De nieuw te verschijnen delen verschijnen - ook online - bij Uitgeverij Paris. De eerste nieuwe delen die in de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht zullen verschijnen, zijn de delen 16, 17 en 18 betreffende het aanbestedingsrecht:

LET OP: Als er via uw organisatie abonnementen op de Serie Hoofdstukken Bouwrecht lopen, dan ontvangt u NIET automatisch de nieuwe druk van de delen in de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht. Abonnees moeten zich aanmelden als abonnee op de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht. Abonnees ontvangen 20% korting.

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden.
Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Bij de overgang
De samenwerking met uitgeverij Kluwer is na het verschijnen van de zesde druk van de delen 12A en 12B eind 2009 beëindigd. Voor de serie Hoofdstukken Bouwrecht heeft dit de volgende consequenties:
• de naam Hoofdstukken Bouwrecht is bij Kluwer achtergebleven;
• de drukken verschenen tot en met 2009 waaraan door Van Wijngaarden en/of prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is gewerkt, zijn bij Kluwer, voor zover nog aanwezig, verkrijgbaar.

De opzet en inhoud van de serie worden voortgezet bij Uitgeverij Paris onder de naam: Bouw- en Aanbestedingsrecht. Als schrijvers worden vermeld: prof. mr. M.A. van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Aan opzet en inhoud wordt niets gewijzigd evenmin als aan drukverwijzing: de zesde druk van de delen 16 tot en met 18 die als eerste in deze ‘nieuwe’ setting verschijnen, zijn dan ook voorafgegaan door de vijfde druk in de ‘oude’ setting en onder de oude naam.

De naam van de serie: Bouw- en Aanbestedingsrecht doet duidelijk blijken dat het aanbestedingsrecht niet beperkt is tot de bouw. Deze uitbreiding was al ingezet in de laatste drukken van de delen 16 tot en met 18 Hoofdstukken Bouwrecht en komt thans ook tot uiting in de naam.

De serie Hoofdstukken Bouwrecht heeft zich altijd mogen verheugen in grote belangstelling van de privaatrechtelijk georiënteerde juristen: de verwachting is dat de lezer de serie onder de nieuwe vlag, maar met dezelfde vertrouwde lading op gelijke wijze zal waarderen.

Naar homepage