Disclaimer

Het ontwerp en de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Uitgeverij Paris BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onvolledigheden en onjuistheden in de informatie op deze website.

Alle website-informatie - inclusief beeldmateriaal - is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze toestemming kunt u aanvragen door een mail te sturen.

 

Uitgeverij Paris BV hecht veel waarde aan relaties en klanten. Mocht u niet tevreden zijn over de informatie op de website, over de producten of over de dienstverlening dan ontvangen wij graag een mail.