Zoeken in SBA online

Zoeken via een zoekopdracht

Onder het tabblad ‘Zoeken’ vindt u de mogelijkheid om een zoekopdracht te geven. Alle delen op SBA online worden dan doorzocht. U kunt zoeken op trefwoord of op artikelnummer (de paragrafen van alle delen in de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht zijn doorlopend genummerd. De ‘artikelnummers’ op SBA online komen overeen met de nummering in de (papieren) boeken).

 

De zoekresultaten verschijnen rechts in uw scherm. Wanneer u gezocht heeft op trefwoord en u klikt op het zoekresultaat, dan komt u terecht aan het begin van de paragraaf waarin dit trefwoord voorkomt. Het trefwoord is in de tekst gemarkeerd.

 

Zoeken via de inhoudsopgave

Op de homepage vindt u een verkorte inhoudsopgave. Hierin kunt u snel op hoofdlijnen zien welke onderwerpen per deel behandeld worden. Door te klikken op de blauwe button 'Bekijk deel ...' komt u bij de tekst van het betreffende deel. U kunt hier in bladeren met de pijltjes bovenin het scherm of via de inhoudsopgave aan de linkerzijde van het scherm. 

Door te klikken op de blauwe button 'download pdf', kunt u het pdf bestand van het boek openen. U kunt dit bestand bijvoorbeeld gebruiken wanneer u wilt verwijzen naar paginacijfers uit het in druk verschenen boek. In dit pdf bestand is ook de voetnootnummering gelijk aan die van het gedrukte boek.

 

Onder het tabblad ‘Inhoudsopgave’ vindt u de uitgebreide inhoudsopgave. U kunt deze uitklappen. Via de knop ‘Toon volledige inhoudsopgave’ wordt de complete inhoudsopgave in één keer uitgeklapt. Met de knop ‘Sluit volledige inhoudsopgave’ kunt u de inhoudsopgave weer inklappen.

 

Zoeken via de trefwoordenlijst

Via het tabblad ‘Trefwoorden’ kunt u zoeken met behulp van een trefwoordenlijst. De nummers verwijzen naar de paragraafnummers. Wanneer u klikt op het nummer dat achter het trefwoord vermeld staat, dan komt u terecht aan het begin van de paragraaf waarin dit trefwoord voorkomt.

 

U ziet na het aanklikken van het zoekresultaat alleen het eerste deel van de tekst van de paragraaf. Het kan zijn dat het door u gezochte trefwoord pas voorkomt in een subparagraaf. U kunt daar dan komen via de pijltjes boven het paragraafnummer of via de inhoudsopgave aan de linkerkant van uw scherm.